هاست پرقدرت لینوکس

هاست لینوکس ایران و خارج

HL- 500M


تحویل آنی

 • فضا 500 مگابایت
 • ترافیک ماهانه 80 گیگ
 • i,o 4
 • اکانت اف تی پی نامحدود
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
 • LiteSpeed استفاده از وب سرور قدرت مند
 • Imunify360 استفاده از اسکنر قدرتمند
 • به دلخواه مشترک انخاب نسخه های php
 • ایران / اروپا لوکیشن
HL - 1GB


تحویل آنی

 • فضا 1 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه 120 گیگ
 • i,o 4
 • اکانت اف تی پی نامحدود
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
 • LiteSpeed استفاده از وب سرور قدرت مند
 • Imunify360 استفاده از اسکنر قدرتمند
 • به دلخواه مشترک انخاب نسخه های php
 • ایران / اروپا لوکیشن
HL - 3GB


تحویل آنی

 • فضا 3 گیگ
 • ترافیک ماهانه 250 گیگ
 • i,o 4
 • اکانت اف تی پی نامحدود
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
 • LiteSpeed استفاده از وب سرور قدرت مند
 • Imunify360 استفاده از اسکنر قدرتمند
 • به دلخواه مشترک انخاب نسخه های php
 • ایران / اروپا لوکیشن
HL - 5 GB


تحویل آنی

 • فضا 5 گیگ
 • ترافیک ماهانه 550 گیگ
 • i,o 4
 • اکانت اف تی پی نامحدود
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
 • LiteSpeed استفاده از وب سرور قدرت مند
 • Imunify360 استفاده از اسکنر قدرتمند
 • به دلخواه مشترک انخاب نسخه های php
 • ایران / اروپا لوکیشن
HL - 10 GB


تحویل آنی

 • فضا 10 گیگ
 • ترافیک ماهانه 1 T
 • i,o 4
 • اکانت اف تی پی نامحدود
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
 • LiteSpeed استفاده از وب سرور قدرت مند
 • Imunify360 استفاده از اسکنر قدرتمند
 • به دلخواه مشترک انخاب نسخه های php
 • ایران / اروپا لوکیشن
HL - 20 GB


تحویل آنی

 • فضا 20 گیگ
 • ترافیک ماهانه 2 T
 • i,o 4
 • اکانت اف تی پی نامحدود
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
 • LiteSpeed استفاده از وب سرور قدرت مند
 • Imunify360 استفاده از اسکنر قدرتمند
 • به دلخواه مشترک انخاب نسخه های php
 • ایران / اروپا لوکیشن