واحد پول

انتقال دامنه

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*


انتقال یک عدد دامنه

برای انتقال دامنه های IR حتما باید رابط مالی روی fa5780-irnic قرار گیرد

* شامل برخی از تی ال دی ها و دامنه های اخیراً تمدید شده نمی شود