خدمات کلوکیشن

خدمات کلوکیشن

خدمات کلوکیشن دیتاسنتر امین

تا 42 یونیت فضا
پهنای باند نامحدود یک به ده
یک گیگابیت پورت اختصاصی
موقعیت شهر قم
دیتاسنتر امین