هاست وردپرس

wp-3GB


فضا 3 گیگابایت
ترافیک ماهانه 300 گیگ
بهینه سازی شده مخصوص وردپرس
آپدیت خودکار وردپرس آخرین ورژن
کش لایت اسپید برای افزایش سرعت

wp-5GB


فضا 5 گیگابایت
ترافیک ماهانه 800 گیگ
بهینه سازی شده مخصوص وردپرس
آپدیت خودکار وردپرس آخرین ورژن
کش لایت اسپید برای افزایش سرعت

wp-10GB


فضا 10 گیگابایت
ترافیک ماهانه 1500 T
هینه سازی شده مخصوص وردپرس
آپدیت خودکار وردپرس آخرین ورژن
کش لایت اسپید برای افزایش سرعت

wp-20GB


فضا 20 گیگابایت
ترافیک ماهانه 2200 T
بهینه سازی شده مخصوص وردپرس
آپدیت خودکار وردپرس آخرین ورژن
کش لایت اسپید برای افزایش سرعت

wp-25GB


فضا 25 گیگابایت
ترافیک ماهانه 2200 T
بهینه سازی شده مخصوص وردپرس
آپدیت خودکار وردپرس آخرین ورژن
کش لایت اسپید برای افزایش سرعت

wp-30GB


فضا 30 گیگابایت
ترافیک ماهانه 2200 T
بهینه سازی شده مخصوص وردپرس
آپدیت خودکار وردپرس آخرین ورژن
کش لایت اسپید برای افزایش سرعت