نمایندگی دامنه

ResellerDomain

با خرید نمایندگی دامین شما میتوانید به مشترکین خود بیش از 800 پسوند متفاوت دامنه ارائه دهید و حتی به مشترکین خود پنل نمایندگی هم میتوانید ارائه کنید


شما میتوانید دامنه ملی را هم با پسوند های مختلف ارائه دهید


توجه داشته باشید مبلغی که شما همکار عزیز پرداخت میکنید برای خرید سرویس نمایندگی این مبلغ کاملا به بالانس پنل شما اضافه میشود و میتوانید از این مبلغ استفاده کنید برای ثبت دامنه های خود