سرور مجازی آلمان

منابع درج شده به صورت کامل برای مجازی شما اعمال می شود

VPS1

SERVER

رم 2 گیگابایت
پردازنده 1 هسته
فضای هارد 20 گیگابایت NVMe
ترافیک 20 ترابایت
پورت 10 گیگابیت
سیستم عامل به انتخاب کاربر
تحویل فوری پس از پرداخت

VPS2

SERVER

رم 2 گیگابایت
پردازنده 2 هسته
فضای هارد 40 گیگابایت NVMe
ترافیک 20 ترابایت
پورت 10 گیگابیت
سیستم عامل به انتخاب کاربر
تحویل فوری پس از پرداخت

VPS3

SERVER

رم 4 گیگابایت
پردازنده 2 هسته
فضای هارد 40 گیگابایت NVMe
ترافیک 20 ترابایت
پورت 10 گیگابیت
سیستم عامل به انتخاب کاربر
تحویل فوری پس از پرداخت

VPS4

SERVER

رم 4 گیگابایت
پردازنده 3 هسته
فضای هارد 80 گیگابایت NVMe
ترافیک 20 ترابایت
پورت 10 گیگابیت
سیستم عامل به انتخاب کاربر
تحویل فوری پس از پرداخت

VPS5

SERVER

رم 8 گیگابایت
پردازنده 2 هسته
فضای هارد 80 گیگابایت NVMe
ترافیک 20 ترابایت
پورت 10 گیگابیت
سیستم عامل به انتخاب کاربر
تحویل فوری پس از پرداخت

VPS6

SERVER

رم 8 گیگابایت
پردازنده 4 هسته
فضای هارد 160 گیگابایت NVMe
ترافیک 20 ترابایت
پورت 10 گیگابیت
سیستم عامل به انتخاب کاربر
تحویل فوری پس از پرداخت

VPS7

SERVER

رم 16 گیگابایت
پردازنده 4 هسته
فضای هارد 160 گیگابایت NVMe
ترافیک 20 ترابایت
پورت 10 گیگابیت
سیستم عامل به انتخاب کاربر
تحویل فوری پس از پرداخت

VPS8

SERVER

رم 16 گیگابایت
پردازنده 8 هسته
فضای هارد 240 گیگابایت NVMe
ترافیک 20 ترابایت
پورت 10 گیگابیت
سیستم عامل به انتخاب کاربر
تحویل فوری پس از پرداخت

VPS9

SERVER

رم 32 گیگابایت
پردازنده 8 هسته
فضای هارد 240 گیگابایت NVMe
ترافیک 20 ترابایت
پورت 10 گیگابیت
سیستم عامل به انتخاب کاربر
تحویل فوری پس از پرداخت

VPS10

SERVER

رم 32 گیگابایت
پردازنده 16 هسته
فضای هارد 360 گیگابایت NVMe
ترافیک 20 ترابایت
پورت 10 گیگابیت
سیستم عامل به انتخاب کاربر
تحویل فوری پس از پرداخت