هاست وردپرس

هاست وردپرس خارج

wp-5GB

فضا 5 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
بهینه سازی شده مخصوص وردپرس
آپدیت خودکار وردپرس آخرین ورژن
کش لایت اسپید برای افزایش سرعت

wp-5GB


فضا 5 گیگابایت
ترافیک ماهانه 800 گیگ
رم 2 گیگ
پردازشگر 2 هسته
i,o 16
بهینه سازی شده مخصوص وردپرس
آپدیت خودکار وردپرس آخرین ورژن
کش لایت اسپید برای افزایش سرعت

wp-15GB

فضا 15 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
بهینه سازی شده مخصوص وردپرس
آپدیت خودکار وردپرس آخرین ورژن
کش لایت اسپید برای افزایش سرعت

wp-20GB


فضا 20 گیگابایت
ترافیک ماهانه 2200 T
رم 4 گیگ
پردازشگر 4 هسته
i,o 30
بهینه سازی شده مخصوص وردپرس
آپدیت خودکار وردپرس آخرین ورژن
کش لایت اسپید برای افزایش سرعت